Diskaun

Print

Untuk menetapkan kadar diskaun, pergi ke ruang Settings -> Discount

Tekan butang Add Discount

Anda boleh masukkan 2 jenis diskaun

  1. Diskaun mengunakan kadar peratusan
  2. Diskaun mengunakan nilai tetap

How can we help?