POS

Print

Beberapa perkara penting yang perlu dipertimbangkan sebelum mengunakan POS NoQue untuk mengelakkan masalah semasa pengunaan.

  1. Sistem POS NoQue perlu sentiasa dihubungi ke Internet
  2. Pastikan kategori dan produk telah ditetapkan
  3. Pastikan pencetak, pengimbas atau laci wang telah dipasang dengan betul

Articles

How can we help?