Item Tambahan

Print

Anda buat tambah item tambahan untuk setiap kategori. Item tambahan ini seperti kurang manis, nasi tambah, sais pakaian atau seumpamanya. Dan setiap penambahan ini boleh disertakan dengan harga tambahan.

1. Di papan pemuka utama tekan Product

2. Kemudian tekan butang Add-On

3. Dilaman Add-On tekan butang (+)

4. Masukkan maklumat Add-On untuk kategori yang dipilih

How can we help?