Kategori

Print

Sebelum sesuatu produk boleh dimuat naik, anda perlu menetapkan kategori untuk semua produk anda. Kategori ini akan digunakan untuk menyaring dan memudahkan laporan perniagaan anda.

1. Di papan pemuka utama NoQue, tekan butang Product

2. Dilaman Produk, tekan butang Category

3. Tekan butang (+) untuk menambah kategori baru

4. Masukkan nama Kategori dan tekan butang Save

How can we help?