Produk

Print

PENTING: Untuk menambah produk, pastikan anda telah menetapkan Kategori produk. Jika belum anda boleh rujuk di tajuk Inventori>Kategori

1. Di papan pemuka utama, tekan butang Product

2. Kemudian tekan butang (+) untuk menambah produk

3. Masukkan maklumat produk di ruang yang disediakan. Ruang wajib

  1. Product Name
  2. Category
  3. Price

How can we help?